Griekenland

Leeslijst
Wat bespreken we onder andere in deze tour?
Extra materiaal
Leeslijst

De volgde artikelen kan ik aanbevelen om eens door te nemen ter voorbereiding op deze tour:

Extra informatie kun je ook hier lezen:

Samenvatting

Van de tijd vlak na de vloed af lopen er al profetieën door het Bijbelse verslag die gaan over Japeth, zijn kleinzoon Javan maar spreekt de Bijbel over het oude “Elisa” en “Kittim“.

Zijn er archeologische vondsten die het bestaan van deze personen bevestigen?

In latere eeuwen hebben de Macedonische grieken wederom een invloed op het wereldtoneel onder Alexander de Grote. Maar hun invloed gaat veel verder. In deze tour bespreken we deze en andere geloof versterkende aspecten van

Extra materiaal

Wanneer mijn extra materiaal zoals tijdbalken of werkbladen klaar zijn zal ik die hier plaatsen 😊 .