Wanneer vond de tijd van de “rechters” plaats? en hoe lang duurde hij?


We weten dat de tijd van de rechters begon nadat de Israëlieten het beloofde land introkken in 1473 V.C. De tijd van de rechters eindigt wanneer de profeet Samuel de eerste koning van Israel, namelijk Saul, tot koning zalft. Dit gebeurt in het jaar 1117 V.C. De maximale duur van de tijd van de rechters is dus 1473-1117 = 356 jaar.
Als je alle gebeurtenissen in het boek rechters bij elkaar optelt kom je op een langere tijdsduur uit, namelijk op 410 jaar.


Hoe kan dat? De bijbelse encyclopedie “Inzicht in de schrift” zegt hier in deel 1 op bladzijde 436 het volgende over:


Klaarblijkelijk overlappen bepaalde tijdsperiodes elkaar echter aanzienlijk. Waarom kan dat gezegd worden? Bij elkaar opgeteld zouden de verschillende periodes van onderdrukking, de ambtstermijnen van de rechters en de jaren van vrede, zoals ze in het boek Rechters worden vermeld, op totaal 410 jaar komen. Als deze tijdsperiodes binnen het eerder genoemde tijdperk van 356 jaar moeten passen, moeten bepaalde periodes samengevallen zijn en elkaar niet opgevolgd hebben, en dat is de zienswijze van de meeste commentators. De omstandigheden die in de bijbelse verslagen worden beschreven, laten deze verklaring toe. De onderdrukkingen vonden in verschillende delen van het land plaats en betroffen verschillende stammen. De uitdrukking „hierna genoot het land . . . rust”, die wordt gebruikt nadat de overwinningen van de Israëlieten op hun onderdrukkers zijn verhaald, heeft dan ook wellicht niet in alle gevallen betrekking op het hele gebied van alle twaalf stammen maar kan slaan op het deel van het land dat hoofdzakelijk onder die bepaalde onderdrukking te lijden had.

Ik vind zelf de geschiedenis van Jefta, en de personen waar zijn leven misschien me overlapte, heel interessant.

Het Inzicht-boek (deel 1, bladzijde 1209) zegt hier dit over:  

Zes jaar lang is [Jefta] rechter over Israël geweest in het gebied van Gilead, mogelijk tijdens het priesterschap van Eli en de vroege jeugdjaren van Samuël (Re 12:7). Uit het feit dat Jefta spreekt over „driehonderd jaar” waarin Israël het gebied ten O van de Jordaan beheerste, zou men mogen opmaken dat het begin van zijn zesjarige rechterschap omstreeks 1173 v.G.T. viel. 

Dat de beschreven periodes elkaar overlappen laat allerlei interessante opties ontstaan, zoals:

Dit is maar speculatie natuurlijk, want de Bijbel geeft zulke details niet. Maar het is zeer interessant om wanneer je een bijbelverslag leest er ook de bijbehorende artikelen in bijvoorbeeld de “Inzicht in de schrift” boeken bij te lezen. Het kost wat meer tijd, maar het levert veel interessante achtergrondinformatie op 😃 


Ik wens jullie veel studeer plezier 👍

In verschillende van mijn bijbeltours worden periodes van de rechters en latere koningen van Israël besproken. Wil je een van deze tours eens bijwonen? Je kunt jezelf makkelijk en gratis opgeven via https://mybibletours.as.me/Nederlandstalig.  De eerstvolgende tour gaat over Griekenland en is 27 februari 2022.